Santiago Pascual colabora co ministerio de pesca

A Secretaría General de Pesca do Ministerio do Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación do Gobierno de España configorou un grupo de traballo para dispoñer de información actualizada sobre a presenza e repercusiones do parásito Anisakis, tanto no medio como nos produtos da pesca destinados ao consumo humano.

No Instituto de Investigacións Mariñas —pertencente ao Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)— traballan investigadores especializados en diversos aspectos da seguridade alimentaria entre os que se atopa o ecólogo Dr. Santiago Pascual que foi recientemente asignado polo CSIC para formar parte de devandito grupo de traballo. Ademais, este investigador forma parte da Rede Galega de Riscos Emerxentes en Seguridade Alimentaria (RISEGAL).

Dr. Pascual, desde cando forma parte do grupo de traballo sobre anisakis da Secretaría General de Pesca?

A miña designación como representante do CSIC no Panel Técnico da Secretaría General produciuse este verán, coa intención de que o estamento científico incorpórese á representación sectorial no grupo de traballo.

Pódenos indicar cal é a finalidade principal deste grupo de traballo

A idea xeral é tratar de ordenar a información e o coñecemento existente en relación á avaliación, xestión e comunicación do risco asociado á presenza de parásitos zoonóticos e alerxénicos presentes nos produtos da pesca. Isto ten que ver cun enfoque máis integral e inclusivo dos aspectos de calidade e seguridade alimentaria en relación á presenza de Anisakis no peixe.

Desde o seu punto de vista onde han de dirixirse os esforzos para o control deste parásito?

En principio haberá que esperar ás conclusións deste grupo de traballo, pero todo apunta por unha banda á necesidade de xerar máis evidencia científica e solucións técnicas ao longo da cadea de valor, e, por outro, á demanda crecente de alinear os estímulos tecnolóxicos coas necesidades do mercado, tanto desde o punto de vista produtivo como comercial, fundamentalmente este último para xerar máis confianza entre os consumidores.

Santiago Pascual del Hierro pertence o grupo do Instituto de Investigacións Mariñas de Ecoloxía y Biodiversidade Mariña