Risegal en Ciencia Salvaxe

O cambio climático es un dos factores impulsores dos riscos emerxentes en seguridade alimentaria e así a coordinadora de Risegal o explica no capítulo 2 do corto-audiovisual Ciencia Salvaje. Este corto forma parte do proxecto de Coordinación da Rede de Unidades de Cultura Científica do CSIC e que este ano ten por lema: “Científicas e cambio global”