Publicación

Identification of emerging hazards in mussels by the Galician emerging food safety risks network (RISEGAL). A first approach

Cabo M.L., Romalde J., Simal J., Gago-Martínez A., Giráldez J, Bernárdez M., Pascual del Hierro S., Pousa A., Manaia C.M., Abreu J. & Rodríguez-Herrera J. Foods, 2020, 9, 1641.

Publicación

Estudio preliminar de percepción de riesgos en seguridad alimentaria en Galicia

Bernárdez, M.; Herrera, J.J.; Martínez, L. & M.L. Cabo. Alimentaria nº 519. Decembro 2020-Xaneiro 2021.

Publicación

Emerging marine biotoxins in seafood from european coasts: incidence and analytical challenges

Estevez P., Castro D., Pequeño-Valtierra A., Giráldez J. & Gago-Martínez A. Foods, 2019, 8(5), 149.

Publicación

Detection of Hepatitis E virus in shellfish harvesting areas from Galicia (Northwestern Spain)

Rivadulla E., Varela M., Mesquita J., Nascimento M. & Romalde J. Viruses, 2019, 11, 618.

Publicación

Preliminary results on the evaluation of the occurrence of tetrodotoxin associated to marine Vibrio spp. in bivalves from the Galician Rías (northwest of Spain)

Leão J.M., Lozano-Leon A., Giráldez J., Vilariño O. & Gago-Martínez A. Mar. Drugs, 2018, 16(3), 81.

Charla

Importancia da identificación de riscos emerxentes en seguridade alimentaria

Marta López impartiu esta charla na Facultade de Ciencias da Universidade de Vigo no Campus de Ourense,  para alumnos de Grado de Tecnoloxía de Alimentos (28 outubro 2019)

Conferencia

Detection and genotyping of human sapovirus in clinical and shellfish samples from Galicia

Jesús Romalde presentou os resultados deste traballo de investigación na 12ª Conferencia Internacional de Sanidade de Moluscos Bivalvos (9-13 setembro de 2019, Ensenada, Baja California, México)

Conferencia

Resultados obtidos na Rede Galega de Riscos Emerxentes en Seguridade Alimentaria (RISEGAL)

Marta López Cabo fixo esta presentación na AESAN o 11 de xuño de 2019 (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Madrid)

Conferencia

A first approach to identify food safety emerging hazards in bivalve shellfish by the Galician Food Safety Emerging Risks Network

Marta López Cabo presentou os primeiros resultados da investigación no primeiro congreso da One Health European Joint Programme on Foodborne Zoonoses, Antimicrobial Resistance and Emerging Threats (EJP ASM 2019, 22-24 maio, Dublin)

Conferencia

Prevalence of human enteric viruses in shellfish from Galicia (NW Spain): A 20-year perspective

Jesús Romalde presentou os resultados deste traballo de investigación na sesión “Viruses in Food & Water & their Public Health Impacts” do congreso 6th Food and Environmental Virology Conference, ISFEV 2018 (7-10 Outubro, Arizona State University).

Autores do artigo: Jesús Romalde, Enrique Rivadulla, Miguel Varela, Juan Barja

Póster

Sapovirus and Aichi virus associated to imported shellfish from developing countries

Congreso 6th Food and Environmental Virology Conference, ISFEV 2018 (7-10 Outubro, Arizona)

Autores: Enrique Rivadulla, Miguel F Varela, Antía Loureiro, Jesús L Romalde

Conferencia

20 años de estudios sobre la prevalencia de virus entéricos humanos en moluscos de Galicia

Jesús L. Romalde fixo esta presentación no XXI Congreso Nacional de Microbiología de los Alimentos (SEM, 17-20 de setembro de 2018, Tarragona)