Os relatorios da II Xornada RISEGAL

RISEGAL celebrou dúas xornadas sobre riscos emerxentes durante a vixencia deste proxecto financiado pola Xunta de Galicia.

Na primeira delas, ademais da presentación do proxecto da Rede Galega, incluíronse relatorios sobre resistencia a antibióticos e biotoxinas mariñas como riscos emerxentes e sobre algúns dos factores impulsores da aparición de perigos emerxentes en seguridade alimentaria, como o cambio climático ou as condicións sociais e demográficas.

A II Xornada, celebrada o pasado 16 de outubro de 2019 no Edificio Miralles da Universidade de Vigo, estruturouse en dúas partes:

Parte I. Rede de Redes que consistiu en transmitir á audiencia a estrutura e o funcionamento do sistema de redes existentes a nivel nacional e europeo (EREN) para a identificación de riscos emerxentes. Ademais, deuse a coñecer o observatorio ONRE —Observatorio Nacional de Riscos Emerxentes— de Portugal e os casos de éxito da rede BIOQURA sobre a avaliación de riscos biolóxicos, de carácter transversal.

Parte II. Riscos Emerxentes para expoñer o estado actual do estudo de diversos perigos e riscos emerxentes, como os virus entéricos en moluscos bivalvos, os microplásticos no medio ambiente e na dieta e os metais e non metais nas algas mariñas. Para rematar, púxose en evidencia o reto que supón o diagnóstico da enfermidade emerxente provocada polo virus da hepatitis E.

As inscricións para asistir á xornada completáronse días previos á súa celebración por profesionais na inspección de alimentos, sanidade, laboratorios, empresas do sector, así como estudantes de ramas afíns á mesma. Tras cada un dos relatorios, e nos tempos de descanso programados, os asistentes tiveron a oportunidade de facer preguntas aos conferenciantes. A achega do público contribuíu a enriquecer os temas tratados.

A xornada foi inaugurada pola coordinadora de RISEGAL, Marta López Cabo e a persoa designada como punto focal de EFSA, Ana Canals Caballero.

Ver o programa

Acceso as presentacións: