I Xornada de Riscos Emerxentes en Seguridade Alimentaria

Xornada organizada por RISEGAL (20/06/2018)

A saúde e o consumo de alimentos están estreitamente relacionados. A identificación de riscos emerxentes e dos seus factores desencadenantes é un reto para a industria alimentaria pois permitiría adoptar medidas específicas de prevención e de control.
O obxectivo da Xornada é analizar e contextualizar en Galicia aqueles cambios sociais, ambientais e relativos ás novas tendencias de produción e consumo na industria alimentaria que puidesen supoñer o desencadenamiento de novos riscos para a saúde humana asociados ao consumo de alimentos.

Ver programa da xornada