Xenética de Organismos Mariños (XENOMAR-UDC)

Institución: Universidad de A Coruña
Investigadora: Josefina Méndez Felpeto
Xenomar

Presentación

O grupo Xenomar pertence ao departamento de bioloxía da Universidade da Coruña e o seu traballo está relacionado co estudo dos efectos xenotóxicos e citotóxicos ocasionados por axentes contaminantes ou sustancias naturais do medio mariño. As dúas liñas principais son:

  • Caracterización de organismos mariños e identificación de marcadores moleculares para estudos xenético-poboacionais e evolutivos.
  • Toxicoloxía xenética en organismos mariños e poboacións humanas: Biomarcadores de contaminación e toxicidade.

Publicacións recomendadas

  • Prego-Faraldo M.V.; Vieira L.R.; Eirin-Lopez J.M.; Mendez J. Guilhermino L. Transcriptional and biochemical analysis of antioxidant enzymes in the mussel Mytilus galloprovincialis during experimental exposures to the toxic dinoflagellate Prorocentrum lima. Mar. Environ. Res., 2017, 129: 304-315.
  • Suarez-Ulloa V.; Fernandez-Tajes J.; Aguiar-Pulido V.; Prego-Faraldo M.V.; Florez-Barros F.; Sexto-Iglesias A.; Mendez J.; Eirin-Lopez J.M. Unbiased high-throughput characterization of mussel transcriptomic responses to sublethal concentrations of the biotoxin okadaic acid. Peer J, 2015, 3:e1429.
  • Prego-Faraldo M.V.;  Valdiglesias V.; Laffon B.; Eirin-Lopez J.M.; Mendez J. In vitro analysis of early genotoxic and cytotoxic effects of okadaic acid in different cell types of the mussel Mytilus galloprovincialis. J. Toxicol. Environ. Health A, 2015, 78 (13-14): 814-824.
  • Prego-Faraldo M.V.; Valdiglesias V.; Mendez J.; Eirin-Lopez J.M. Okadaic acid meet and greet: an insight into detection methods, response strategies and genotoxic effects in marine invertebrates (review). Mar. Drugs, 2013, 11(8):2829-2845.
  • Prego-Faraldo M.V.; Méndez J.; Laffon B.; Valdiglesias V. Cellular and Molecular Biomarkers for Assessing the Harmful Effects of Marine Toxins in Bivalve Mollusks. Cap 3: 59-86, en el libro “Marine Toxins: Detection Methods, Chemical and Health Effects” Editado por Dominick Gray, Nova Science Publishers, Inc. New York. 2016.