Tecnoloxía dos Alimentos (TECAL-UVigo)

Institución: Universidade de Vigo
Investigador: Francisco Javier Carballo García

Presentación

TECAL desenvolve liñas de investigación que teñen que ver co estudo de cultivos iniciadores propios para embutidos tradicionais, o estudo do contido de aminas bióxenas en produtos cárnicos tradicionais ou a presencia do xénero Bacillus en embutidos crudo-curados, entre outros controis da seguridade microbiolóxica.

As súas liñas na Universidade de Vigo son:

  • Mellora da tecnoloxía de elaboración de produtos lácteos e cárnicos e incremento de la calidade e homoxeneidade dos produtos finais
  • Estudo del comportamento del Bacillus cereus a partir dos tratamentos térmicos moderados con vistas a la optimización destes tratamentos e das condiciones de almacenamento dos alimentos tratados
  • Estudo del comportamento viscoelástico de queixos de pasta branda.

Publicacións recomendadas

  • Ciuciu Simion A.M.; Vizireanu C., Alexe P.; Franco I.; Carballo J. Effect of the use of selected starter cultures on some quality, safety and sensorial properties of Dacia sausage, a traditional Romanian dry-sausage variety. Food Control, 2014.
  • Cachaldora A.; Fonseca S.; Gómez M.; Franco I.; Carballo J. Metabolic characterization of Bacillus subtilis and Bacillus amyloliquefaciens strains isolated from traditional dry-cured sausages. Journal oF Food Protection, 2014.
  • Temperán S.; Lorenzo J.M.; Castiñeiras B.D.; Franco I.; Carballo J. Carcass and meat quality traits of Celta heavy pigs. Effect of the inclusion of chestnuts in the finishing diet. Spanish Journal of Agricultural Research, 2014.
  • El Galiou O.; Zantar S.; Bakkali M.; Laglaoui A.; Centeno J.A.; Carballo J. Chemical and microbiological characteristics of traditional homemade fresh goat cheeses from Northern Morocco. Small Ruminant Research, 2015.
  • Belkheir K.; Centeno J.A.; Zadi-Karam H.; Karam N.-E.; Carballo J. Potential technological interest of indigenous lactic acid bacteria from Algerian camel milk. Italian Journal of Food Science, 2016.