Microbioloxía e Tecnoloxía de Produtos Mariños (MTPM-CSIC)

Institución: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Investigadora: Marta López Cabo
MTPM

Presentación

O grupo MTPM posúe dilatada experiencia investigadora na mellora da calidade e seguridade de produtos mariños e de acuicultura. Desde o ano 2006 gran parte da súa actividade investigadora desenvólvese na problemática relacionada coa incidencia de bacterias patóxenas en alimentos mariños, a súa capacidade de resistencia mediante a formación de biofilms e co deseño de estratexias efectivas para o seu control ou eliminación en superficies da industria alimentaria.

Publicacións recomendadas

  • Rodríguez-López P.; Carballo-Justo A.; Draper L.A.; Cabo, M.L. Removal of Listeria monocytogenes dual-species biofilms using combined enzyme-benzalkonium chloride treatments. Biofouling, 2017, 33(1): 45-58.
  • Rodríguez-López P.; Cabo, M.L. Tolerance development in Listeria monocytogenesEscherichia coli dual-species biofilms after sublethal exposures to pronase-benzalkonium chloride combined treatments. Food Microbiology, 2017, 67: 58-66.
  • Mosquera-Fernández M.; Sánchez-Vizuete P.; Briandet R.; Cabo M.L.; Balsa-Canto E. Quantitative image analysis to characterize the dynamics of Listeria monocytogenes biofilms. International Journal of Food Microbiology, 2016, 236: 130-137.
  • Vázquez-Sánchez D.; Cabo M.L.; Herrera J.J.R. Antimicrobial activity of essential oils against Staphylococcus aureus. Food Science and Technology International, 2015, 21(8): 559-570.
  • Vázquez-Sánchez D.; Cabo M.L.; Ibusquiza P.S.; Rodríguez-Herrera J.J. Biofilm-forming ability and resistance to industrial disinfectants of Staphylococcus aureus isolated from fishery products. Food Control, 2014, 39(1): 8-16.