Investigación de Patoloxía en Acuicultura (GIPA-USC)

Institución: Universidade de Santiago de Compostela
Investigador: Jesús L. Romalde
gipa

Presentación

O Grupo de Investigación de Patoloxía na Acuicultura (GI-1213) da Universidade de Santiago de Compostela, é un grupo estable, consolidado e competitivo que desenvolve desde fai máis de tres décadas, actividades de investigación, asesoramento e docencia, así como diferentes traballos e proxectos para empresas e para as administracións públicas. Atópase situado en dous edificios distintos, o CIBUS (Centro de Investigación de Bioloxía da USC) e o IA (Instituto de Acuicultura) onde investigadores traballan coordinadamente nos seguintes equipos de traballo:

  • Bacterioloxía Diagnóstica
  • Bacterioloxía Molecular
  • Patoloxía Viral (Viroloxía e Epidemioloxía)
  • Prevención e Control
  • Virus entéricos

Publicacións recomendadas

  • Romalde J.L., Rivadulla E., Varela M.F.; J.L. Barja. An overview of 20 years of studies on the prevalence of human enteric viruses in shellfish from Galicia, Spain. J. Appl. Microbiol., 2017, doi: 10.1111/Jam.13614
  • Dubert J., Barja J.L; Romalde J.L. New insights about pathogenic vibrios affecting bivalve hatcheries: present and future prospects. Front. Microbiol., 2017, 3; 8: 762. Doi: 10.3389/Fmicb.2017.00762
  • Pereira C., Moreirinha C., Lewicka M., Almeida P., Clemente C., Romalde J.L, Nunes M.L.; Almeida A. Characterization and in vitro evaluation of new bacteriophages for the biocontrol of Escherichia Coli. Virus Res., 2017, 2; 227:171-182.
  • Dubert J., Aranda- Burgos J.A., Ojea J., Barja J.L.; S. Prado. Mortality events involving larvae of the carpet shell clam Ruditapes decussates in a hatchery: isolation of the pathogen Vibrio tubiashii subsp. europaeus. J. Fish Dis., 2017, 40: 1185-1193.
  • Manso C.F.; Romalde J.L. Molecular epidemiology of norovirus from patients with acute gastroenteritis in northwestern Spain. Epidemiology and Infection, 2015, 143, 2: 316-324.