IV Reunión da rede nacional de riscos emerxentes en seguridade alimentaria

O pasado 17 de novembro de 2020, a Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN) celebrou de xeito virtual, a IV Reunión da Red Nacional de Riesgos Emergentes. Este ano centrada de forma monográfica nas implicaciones do SARS-CoV-2 na seguridade alimentaria. Como en anteriores reunións, a coordinadora de RISEGAL estivo entre os asistentes.

A seguinte imaxe enlaza coa páxina web de AESAN onde se informa desta reunión e dá acceso ao programa coas presentacións expostas.