Documentos

Riscos emerxentes en seguridade alimentaria. Como os percibimos?


Esta actividade de ciencia cidadá ten como obxectivo coñecer a percepción que as consumidoras e os consumidores teñen dos riscos emerxentes en seguridade alimentaria e dos seus factores impulsores.

Dita actividade realizouse en distintos puntos da xeografía galega e utilizouse como instrumento unha enquisa que foi cuberta polos participantes despois dunha pequena conversa cun membro da Rede Galega de Riscos Emerxentes (RISEGAL) e da visualización duns audiovisuais realizados pola propia rede.

Nestes foros transmitiuse a importancia do coñecemento en seguridade alimentaria para garantir un consumo responsábel e contribuír a evitar ou prever problemas de saúde pública relacionados co consumo de alimentos.

RESULTADOS

GRUPO 1          GRUPO 2          GRUPO 3          GRUPO 4