Audiovisuais

Presentación da Rede Galega RISEGAL

Que é Risegal? Que é un risco emerxente? Cando se considera que un risco é emerxente? Que factores os impulsan? Indentificación dos riscos emerxentes

Cambio climático e riscos emerxentes en seguridade alimentaria

Como pode afectar o cambio climático a seguridade alimentaria?

Envellecemento poboacional e riscos emerxentes en seguridade alimentaria

Por qué o envellecemento da poboación actúa como factor impulsor dos riscos emerxentes? Estrutura da poboación galega e a susceptibilidade

Hábitos de consumo e riscos emerxentes

Cales son os cambios nos hábitos de consumo? Cómo se poden reducir os riscos provocados polos hábitos de consumo?