Audiovisuais

Vídeo 1

Que é Risegal? Que é un risco emerxente? Cando se considera que un risco é emerxente? Que factores os impulsan? Indentificación dos riscos emerxentes