2ª reunión de RISEGAL e a EFSA

A autoridade Europea en Seguridade Alimentaria (European Food Safety Authority, EFSA) constituíu en 2010 unha rede de intercambio de información, entre a Unidade de Riscos Emerxentes da EFSA (EMRISK) e os países membros da UE, sobre posibles riscos emerxentes na seguridade dos alimentos. Esta rede denomínase “Emerging Risks Exchange Network” (EREN).

Carolin Merten é oficial científico da EMRISK aceptou a invitación para participar como ponente na 2º reunión da rede RISEGAL. Na súa exposición explicou o funcionamento da rede EREN, dos participantes e das ferramentas necesarias para a avaliación dos riscos emerxentes.

RESUMO da reunión

Presentación das charlas de:

Marta López

Santiago Pascual

Jesús L. Romalde

Jesús Simal

Caroline Merten