III Reunión da Rede Nacional de Riscos Emerxentes en Seguridade Alimentaria

As reunións anuais da Rede Nacional de Riscos Emerxentes teñen como obxectivo a posta en común das cuestións relativas aos riscos emerxentes en seguridade alimentaria. Nesta 3ª reunión se actualizó a información sobre os principais riscos abordados na rede europea EREN (Emerging Risks Exchange Network), ademais dos temas expostos polos membros da rede nacional entre os que se atopa RISEGAL.

Na noticia de AESAN resúmese a reunión e dá acceso a toda a información presentada na mesma.